Новини

→ Відомості для викладачів

Для екзаменаційної дисципліни на вкладинці "Данные" в колонці "ЗАГАЛЬНА оцінка за поточний контроль" (H) внести накопичену за семестр кількість балів. При цьому всім студентам, які набрали необхідний мінімум балів (35 та більше), автоматично буде розраховано екзаменаційну оцінку в колонці "Бали отримані під час іспиту" (J) та загальну оцінку за дисципліною в колонці "Оцінка з урахуванням "автомату".

2271

Страницы