Інформація про факультет

EI

Факультет економічної інформатики

Рік заснування - 1961

61001, м. Харків, пр. Науки, 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, ауд. 420 Тел.: +38-057-702-18-31 Факс: +38-057-702-07-17 Сайт: http://www.ei.hneu.edu.ua E-mail: dekei@hneu.edu.ua

Інформація – ключ до Вашого успіху. Ми допоможемо підібрати цей ключик до найрозкішніших дверей.

Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Коц Григорій Павлович.

Умови для навчання на факультеті

Загалом на факультеті:

 • працює 120 штатних працівників;
 • навчається близько 900 студентів.

Навчання студентів факультету відбувається більше ніж у 30 комп’ютерних класах, обладнаних новітніми комп’ютерами. Функціонують лабораторії:

 • інформаційних систем і технологій;
 • GRID-систем;
 • безпеки життєдіяльності;
 • природничих наук;
 • мультимедійної електронної поліграфії.

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця у всіх корпусах працює безкоштовна мережа Wi-Fi. Центр дистанційного навчання, яким керує одна з кафедр факультету, допомагає організувати самостійну дистанційну роботу як студентів денної, так і заочної форми навчання.

Основні програми факультету

Базова вища освіта – за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Термін навчання 4 роки. Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»:

Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»: напрям підготовки 6.050101 – комп’ютерні науки; спеціалізації:

Галузь знань 0515 «Видавничо-поліграфічна справа»: напрям підготовки 6.051501 – видавничо-поліграфічна справа; спеціалізації:

Набір 2018 року

​Галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації:

 • Комп'ютерні науки
 • Інженерія програмного забезпечення

​Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», спеціалізації:

 • Економічна кібернетика
 • Бізнес-статистика і аналітика
 • Прикладна економіка​

​Галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалізації:

 • Технології електроних мультимедійних видань
 • Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

Магістерські програми​ набору 2016 року

​Галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», магістерські програми:

 • Інформаційні системи в управлінні бізнес-процесами
 • ​Інтелектуальні інформаційні системи і технології
 • ​Інформаційні системи управління та технології обробки даних
 • ​Моделювання прийняття рішень в еколого-економічному моніторингу

​Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», магістерські програми:

 • Економіко-математичне моделювання
 • Бізнес-статистика і аналітика
 • ​Оцінка, аналіз та прогнозування соціально-економічних процесів

​Галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія», магістерські програми:

 • Мультимедійні електронні видання
 • ​Комп'ютерні технології у поліграфії

Повна вища освіта – за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Термін навчання 1,5 роки, на базі диплома освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з відповідного напряму підготовки:

Повна вища освіта – за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Термін навчання 1,5 роки, на базі диплома освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з будь-якого напряму підготовки:

Міжнародні програми, якими керують кафедри факультету

Спільна франко-українська магістерська програма МБА «Бізнес-інформатика»

Спільна словацько-українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві»

Кафедри факультету

Структура факультету економічної інформатики:

fak_str.png

98645