Інформація для контрактника

Вартість навчання студентів на 2015/2016 навчальний рік

(Р/р 31259202101151 за навчання)

Вартість навчання студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Шифр напряму підготовки Напрям пдготовки Спеціалізація 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
6.030502 Економічна кібернетика Економічна кібернетика
7620
7620
7290
7290
6.030506 Прикладна статистика Прикладна статистика
7030
7030
6730
6730
6.050101 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології
7620
7620
7290
7290
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
6730
6.051501 Видавничо-поліграфічна справа Комп’ютерні технології та системи
видавничо-поліграфічних виробництв
7620
7620
7290
7290
Технології електронних мультимедійних видань

Вартість навчання студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" (які поступили на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст")

Шифр напряму підготовки Напрям пдготовки Спеціалізація 1 (3) курс 2 (4) курс
6.050101 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології
7620
7620
6.051501 Видавничо-поліграфічна справа Технології електронних мультимедійних видань
7620
7620

Вартість навчання студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

Шифр спеціальності Спеціальність 1 рік навчання ОКР "спеціаліста"
7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
7620
7.05150102 Технології електронних мультимедійних видань
7620

Вартість навчання студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

Шифр спеціальності Спеціальність 1 рік навчання ОКР "магістра" 2 рік навчання ОКР "магістра"
8.18010024 Прикладна економіка
7030
7030
8.03050201 Економічна кібернетика
7620
7620
8.03050601 Прикладна статистика
7030
7030
8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
7620
----
8.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
7620
----
8.05150102 Технології електронних мультимедійних видань
7620
7620
8.05150103 Комп’ютерні технології та системи
видавничо-поліграфічних виробництв
7620
7620
81445