121 Інженерія програмного забезпечення

Професійні компетентності випускника за спеціальністю 121Інженерія програмного забезпечення

 • Здатність використовувати базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії
 • Здатність розробляти специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення
 • Здатність створення технічної документації до програмного проекту
 • Здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію
 • Здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів
 • Здатність проектувати компоненти архітектури програмних систем
 • Володіння основами конструювання програмного забезпечення
 • Володіння основами методів та технологій об’єктно-орієнтованого програмування
 • Здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних
 • Здатність застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання
 • Здатність виконувати аналіз та синтез цифрових електронних пристроїв
 • Верифікація та валідація програмного забезпечення
 • Базові уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю програмного забезпечення

Буклет за спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

35721