125 Кібербезпека

Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Кібербезпека»

 • Здатність використовувати законодавчу та нормативно-правову бази, а також вимоги відповідних, в тому числі і міжнародних, стандартів та практик щодо здійснення професійної діяльності
 • Здатність здійснювати проектування (розробку) систем, технологій і засобів кібербезпеки
 • Здатність здійснювати протидію несанкціонованому проникненню в ІТ системи і мережі
 • Здатність прогнозувати, виявляти та оцінювати стан інформаційної безпеки об’єктів і систем
 • Здатність відновлювати нормальне функціонування ІТ систем і мереж після здійснення кібернападів, збоїв та відмов
 • Здатність виконувати спеціальні дослідження технічних і програмно-апаратних засобів захисту обробки інформації в ІТС
 • Здатність проводити техніко-економічного аналіз й обґрунтовувати проектні рішення з забезпечення кібербезпеки
 • Здатність формувати комплекс заходів (правил, процедур, практичних прийомів та ін.) для управління інформаційною безпекою
 • Здатність здійснювати управління інцидентами інформаційної та кібербезпеки
 • Здатність здійснювати управління ризиками інформаційної та кібербезпеки
 • Здатність виконувати моніторинг даних та виявлення комп’ютерних зловживань та аномалій
 • Здатність прогнозувати, виявляти та оцінювати можливі загрози інформаційному простору держави та дестабілізуючі чинники
 • Здатність проводити дослідження у практичній професійній діяльності на відповідному рівні

ОПП 125 Кібербезпека

Більш детально про спеціальність 125 Кібербезпека

35631