Інформаційні управляючі системи і технології

Фахівець з інформаційних систем і технологій здатен:

 • проектувати та впроваджувати автоматизовані інфор­маційні системи та технології на підприємствах, у банках, податкових інспекціях, страхових компаніях й інших суб'єк­тах підприємницької діяльності;
 • створювати програмне забезпечення: розробка, по­стачання та документування програм за замовленням користувачів;
 • аналіз проектів та програм готових систем, аналіз потреб користувачів, доробка стандартних програм за замовленням; тиражування програм;
 • виконувати роботу з базами даних;
 • створювати та експлуатувати комп'ютерні й комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління організаційних, технічних і організаційно-технічних об'єктів;
 • здійснювати вибір, управління та постійну експлуатацію комп'ютерної техніки; консультаційну роботу з питань інформатизації всіх сфер діяльності.

Основні навчальні курси:

 • інформаційні системи в промисловості та фінансовій сфері,
 • програмування та операційні системи;
 • економіка та організація виробництва;
 • технологія програмування і створення програмних продуктів;
 • моделі та структури даних;
 • системи підтримки прийняття рішень,
 • адміністрування та моніторинг комп'ютерних мережних систем,
 • архітектура комп'ютерів,
 • інтернет-технології та мова Java,
 • комп’ютерна схемотехніка.

Програма співбесіди за напрямом підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» для абітурієнтів, які поступають на базі молодшого спеціаліста

Програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури за спеціальністю 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»

Комікси за спеціальністю

1is_1.jpg1is_2.jpg
2is.jpg
78712