Прикладна економіка

Магістр з прикладної економіки здатен:

 • здійснювати розробку інвестиційних, інноваційних проектів, управління їх реалізацією на основі використання сучасних методів фінансового, інноваційного менеджменту, методів управління в колективах;
 • застосовувати сучасні інформаційні і Iнтернет-технології для аналізу стану економічних систем, організації бізнесу;
 • вирішувати комплексні завдання у сфері логістики на основі застосування методів математичного моделювання;
 • формувати оптимальні рішення на основі застосування методів математичного моделювання й прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності й конфлікту;
 • вирішувати комплексні завдання у сфері підвищення конкурентоспособності бізнесу;
 • застосовувати сучасну методологію обґрунтування рішень для вибору стратегії економічних об'єктів;
 • викладати основи економіки, економіко-математичних методів дослідження;
 • застосовувати перспективні методи економіко-математичного моделювання для дослідження динаміки розвитку економічних систем різного призначення й рівня ієрархії.

Основні навчальні дисципліни:

 • методологія наукових досліджень;
 • педагогіка вищої школи;
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • індустріальна та аграрна економіка;
 • світова економіка і глобалізація;
 • прикладна економетрика;
 • економічна динаміка;
 • фінансовий менеджмент;
 • менеджмент персоналу;
 • моделювання та оптимізація економічних систем;
 • методи прийняття рішень;
 • управління проектами;
 • логістика;
 • управління конкурентоспособністю підприємств;
 • моделювання методами нейронних мереж;
 • моделі аналізу цінних паперів та фондового ринку;
 • часові ряди;
 • електронна комерція.

Програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури за спеціальністю 8.000011 - “Прикладна економіка”

83414