Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

Фахівець з прикладної статистики здатен:

 • здійснювати обліково-аналітичне та інформаційне забезпечення статистичних досліджень;
 • формувати систему показників з урахуванням фактору часу;
 • проводити моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку підприємств і регіону;
 • застосовувати статистичні дослідження як інструмент обґрунтування і підтримки управлінських рішень;
 • використовувати статистичні методи дослідження закономірностей і особливостей розвитку масових соціально-економічних явищ і процесів на галузевому, регіональному та макроекономічному рівнях;
 • виконувати комплексну діагностику фінансово-господарської діяльності підприємств.

Основні навчальні курси:

 • статистика ринків,
 • статистичне моделювання та прогнозування,
 • економічна статистика,
 • бізнес-статистика,
 • статистико-аналітичне забезпечення управління,
 • інформаційне забезпечення промислового підприємства,
 • статистика фінансового ринку;
 • комплексний статистичний аналіз;
 • прикладне статистичне проектування.

Програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури за спеціальністю 8.03050601 “Прикладна статистика”

Портфоліо студентських робіт випускників спеціальності
Комікси за спеціальністю

83110