Умови та правила вступу

Умови прийому до ВНЗ

Правила прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Основні строки проведення вступної кампанії 2019 року

Дата

Етапи вступної кампанії для вступників на основі ПЗСО

01 липня 2019 року Початок реєстрації електронних кабінетів вступників та завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту
30 серпня 2019 року Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників та завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту
10 липня 2019 року Початок прийому заяв та документів
о 18.00 години 16 липня 2019 року  Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів
о 18.00 години 22 липня 2019 року Закінчення прийому документів для вступників, які вступають за результатами ЗНО 
17–22 липня Проведення університетом: вступних іспитів
17–19 липня Проведення університетом: співбесід
не пізніше 12.00 години 20 липня Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, для осіб, які вступають за результатами співбесіди
не пізніше 18.00 години 26 липня Термін закінчення вибору вступниками місця навчання на місця за державним замовленням, ддля осіб, які вступають за результатами ЗНО та вступних іспитів
до 18.00 години 31 липня Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення: для осіб, які вступають за результатами ЗНО та вступних іспитів
не пізніше 7 серпня Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

88969