Бакалаврат

Перелік спеціальностей (спеціалізацій/освітніх програм) за якими здійснюється прийом до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем бакалавра у 2018 році

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
051 Економіка Економічна кібернетика
Бізнес-статистика і аналітика
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

124 Системний аналіз

Системний аналіз

125 Кібербезпека

Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань
Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

 

Прохідний бал та кількість бюджетних місць при вступі на державне замовлення у 2010 - 2016 роках

Прохідний бал та кількість бюджетних місць при вступі на державне замовлення у 2017 році

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Прохідний бал
051 Економіка Економічна кібернетика 182,5
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 177,9
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 170,9
186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань 178,1
Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 185,2
Перелік конкурсних предметів при вступі до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем бакалавра у 2018 році

32323232.JPG

При вступі до університету подаються такі документи:

  • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційна картка до сертифікату (додаток з оцінками), для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти
  • Документ про освіту з додатком
  • Паспорт (копія)
  • Копія індивідуального податкового номера
  • 4 фото 3х4 (подаються при здачі оригіналів)
  • Документи про пільги (3 екземпляра копій) для тих, хто має пільги
  • Для юнаків, яким виповнилося 16 років та які поступають на денну форму навчання, копія приписного свідоцтва (копія військового квитка)
  • Копія свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу для вступників, у яких прізвище в документі про освіту не відповідає паспорту
  • Папка з зав'язками + 2 файли

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!!!
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця в 2018 році

Підготовчі курси

Прикрепленные файлы: 
66007