Бакалаврат

Перелік спеціальностей (спеціалізацій/освітніх програм) за якими здійснюється прийом до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем бакалавра у 2017 році

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
051 Економіка Економічна кібернетика
Бізнес-статистика і аналітика
Бізнес-аналітика та міжнародна статистика
Економіка та бізнес-моделювання
Аналіз даних у бізнес-економіці
Інформаційна економіка
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань
Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

 

Прохідний бал та кількість бюджетних місць при вступі на державне замовлення у 2010 - 2016 році

Перелік конкурсних предметів при вступі до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем бакалавра у 2017 році


Буклет Харківського національного економічного університету
При вступі до університету подаються такі документи:

  • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційна картка до сертифікату (додаток з оцінками), для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти
  • Документ про освіту з додатком
  • Паспорт (копія)
  • Копія індивідуального податкового номера
  • 4 фото 3х4 (подаються при здачі оригіналів)
  • Документи про пільги (3 екземпляра копій) для тих, хто має пільги
  • Для юнаків, яким виповнилося 16 років та які поступають на денну форму навчання, копія приписного свідоцтва (копія військового квитка)
  • Копія свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу для вступників, у яких прізвище в документі про освіту не відповідає паспорту
  • Папка з зав'язками + 2 файли

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!!! Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: денна форма 4 роки (з повною загальною середньою освітою); 2 або 3 роки (з середньою спеціальною освітою); заочна форма 5 років (з повною загальною середньою освітою); 3 роки (з середньою спеціальною освітою); 2 роки (з вищою освітою). ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця в 2017 році Підготовчі курси

Прикрепленные файлы: 
45016