Бакалаврат (скорочений термін навчання)

ПРИЙОМ НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Витяг з Правил прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця при вступі за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
Додаток 1 (Додаток 2 до Правил прийому в 2018 році) «Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітнім ступенем «БАКАЛАВР» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 186 «Видавництво та поліграфія»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітнім ступенем «БАКАЛАВР» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при вступі на скорочений термін навчання за освітнім ступенем бакалавра

Перелік документів для вступу за освітнім ступенем бакалавр (скорочений термін навчання)

Вартість навчання

Розклад вступних екзаменів

85547