Бакалаврат (скорочений термін навчання)

ПРИЙОМ НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Правила прийому на скорочений термін навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Додаток 1 (Таблиця 3 до Правил прийому в 2017 році) «Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Програма вступного екзамену за фахом для абітурієнтів, які вступають на скорочений термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на базі молодшого спеціаліста за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 186 «Видавництво та поліграфія»

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при вступі на скорочений термін навчання за освітнім ступенем бакалавра

Перелік документів для вступу за освітнім ступенем бакалавр (скорочений термін навчання)

Вартість навчання

Розклад вступних екзаменів

  • денна форма навчання
  • заочна форма навчання
  • Співбесіда для окремих категорій вступників

Результати вступних випробувань:

  • денна форма навчання
  • заочна форма навчання
44380