Досягнення випускників

Досягнення випускників

ponomarenkovs_0_large.png

Пономаренко Володимир Степанович

Підприємство: Харківський національний економічний університет
Посада: ректор, завідувач кафедрою інформаційних систем, д.е.н., професор
Контакти:

Рік закінчення:
Спеціальність:
Інша інформація: Академік Академії економічних наук, Інженерної Академії України та міжнародної Інженерної Академії
У 1994 р. заснував наукову школу "Розробка систем стратегічного управління промисловим підприємством". Загальна кількість осіб, що входять до її складу - 36, з них: докторанти - 3, кандидати наук - 30, аспіранти і пошукувачі - 3.
Має 17 монографій, 38 навчальних посібників, в т.ч. 26 посібників с грифом МОН, понад 320 наукових статей.
У 2003р. отримав державну відзнаку «Заслужений діяч науки і техніки України».
Кавалер орденів "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів.

kleban.jpg

Клебанова Тамара Семенівна

Підприємство: Харківський національний економічний університет
Посада:завідувач кафедрою економічної кібернетики, д.е.н., професор
Контакти: тел. 702-18-31, e-mail: ekhneu@mail.ru

Рік закінчення:
Спеціальність:
Інша інформація: Академік міжнародної академії інформатизації, член спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій, член Міжнародної асоціації прикладної та індустріальної математиці (GAMM), член Української ергономічної асоціації, член економічної ради північно-східного регіону, член Всеукраїнської асоціації економічної кібернетики.
Член редакційної колегії журналів ««Економічна кібернетика», «Бізнес-Інформ», «Економіка розвитку», «Управління розвитком»

Під науковим керівництвом проф. Клебанової Т.С. підготували і захистили дисертації 1 докторант, 22 аспіранта.

«Відмінник освіти України» (2000 р.), Лауреат стипендії Харківської обласної державної адміністрації імені М.І. Туган-Барановського (з економіки, 2002 р.), Золотий знак ХНЕУ.

raevneva.jpg

Раєвнєва Олена Валентинівна

Підприємство: Харківський національний економічний університет
Посада:завідувач кафедрою статистики та економічного прогнозування, д.е.н., професор
Контакти: тел. 702-18-31, e-mail: olena_raev@mail.ru

Рік закінчення:
Спеціальність:
Інша інформація: З 2000 р. науковий керівник кадрів вищої кваліфікації – кандидатів економічних наук. Під її керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації, має 4 аспіранта та 1 докторанта.
Загальне число науково-методичних публікацій – 224, з них монографій – 24, наукових статей – 112, учбових посібників – 17 (з яких 6 з грифом МОН).

yastremskaya.jpg

Ястремська Олена Миколаївна

Підприємство: Харківський національний економічний університет
Посада:завідувач кафедрою економіки, організації та планування діяльності підприємства, д.е.н., професор
Контакти: тел. 758-77-26

Рік закінчення:
Спеціальність:
Інша інформація: Автор наукових публікацій – 227, в т.ч 15 монографій. Член Української асоціації кібернетиків, нагороджена нагрудними знаками «За наукові досягнення», «Відмінник освіти України», почесною грамотою МОН України, Золотим знаком ХНЕУ, дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін» за 2005 рік. Очолює відділ економічних проблем машинобудування у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України (НДЦ ІПР НАНУ), є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 64.055.01 ХНЕУ із захисту докторських дисертацій, членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій (НДЦ ІПР НАНУ), була членом наукового колективу із розробки стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року.

malarec.jpg

Малярець Людмила Михайлівна

Підприємство: Харківський національний економічний університет
Посада:завідувач кафедрою вищої математики та економіко-математичних методів, д.е.н., професор
Контакти: тел. 702-04-05

Рік закінчення:
Спеціальність:
Інша інформація: Є автором понад 130 наукових та навчально-методичних праць; серед них 2 підручника з грифом МОНУ: «Математика для економістів» (2005) та «Математичне програмування» (2006); 20 посібників; 7 монографій. Має аспірантів. Керівник наукових досліджень на кафедрі за напрямом «Економіко-математичні методи і моделі для розв’язання задач економіки в сучасних умовах». Наукові розробки впроваджені в практичну діяльність державних установ та підприємств, зокрема при виконанні госпдоговірних робіт. «Відмінник освіти України» (2005)

piddubnyj.jpg

Піддубний Іван Олександрович

Підприємство: Харківський національний економічний університет
Посада:декан факультету міжнародних економічних відносин, завідувач кафедрою міжнародної економіки і менеджменту зовнішньо-економічної діяльності, к.е.н., професор
Контакти: тел. 702-18-32, e-mail: pio@hneu.edu.ua

Рік закінчення:
Спеціальність:
Інша інформація:

fedorenko.jpg

Федоренко Іван Станіславович

Підприємство: Інкотек
Посада: регіональний менеджер Інкотек в СНД
Контакти: ICQ: 321-600-298, тел. 097 984 37 92, e-mail: isfedorenko@gmail.com

Рік закінчення: 2007 (перша освіта), 2008 (друга освіта)
Спеціальність: Інформаційні управляючі системи і технології (перша освіта), спільна франко-українська програма за спеціальностями "Економічна статистика" і "Інформатика прийняття рішень і статистика" (друга освіта)
Інша інформація: виграв конкурс Містер ХНЕУ 2007; організував проект відкриття Мотузкового С-Парку Харкова; виграв конкурс від Нескафе як кращий бізнес проект в Україні; виграв конкурс Ред Бул Гревіті Челендж 2010 в Харкові; організував виробництво засобу для збереження зрізаних квітів Квіталін; організував роботу порталу оптимального пошуку маршрутів по місту
Відгуки: завдяки комплексності навчання я отримав гарну КОНЦЕПТУАЛЬНУ системну базу як інженера так і прикладного економіста, а також НАВЧИВCЯ ВЧИТИСЯ.


А тут могла б бути і ваша фотографія!!!

79630