Правила гуртожитку

ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ №3 на 2016/2017 навч. рік

1. Даний документ встановлює правила проживання, внутрішній розпорядок в гуртожитку № 3 (IT) Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) і поширюються на всіх осіб, що проживають в гуртожитку. Порядок поселення в гуртожиток та виселення з нього, права та обов'язки адміністрації гуртожитку та університету визначаються «Положенням про студентське містечко Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця , затвердженого наказом ректора університету за погодженням з Конференцією трудового колективу університету. Правила проживання студентів у гуртожитку № 3 не можуть суперечити конституційним правам громадян, законам України, а також міжнародним договорам. Загальні правила та положення

1.1. Право на проживання в студентському гуртожитку надається:
‐ іногороднім студентам денної форми навчання;
‐ іногороднім студентам заочної форми навчання на період проведення сесії;
‐ іногороднім абітурієнтам на період проходження вступних іспитів;
‐ слухачам підготовчих курсів, центру профорієнтаційної роботи з молоддю та ін.;
‐ учасникам олімпіад, конференцій тощо;
‐ аспірантам та викладачам.
Списки Студентів на проживання в гуртожитку складаються деканатом і затверджуються керівником ХНЕУ ім. С. Кузнеця по поданню студентської ради гуртожитку.

1.2. При поселенні в гуртожиток студент, аспірант, зобов'язаний особисто надати коменданту гуртожитку:
‐ ордер на право поселення в гуртожиток;
‐ довідку про стан здоров'я (медпункт ХНЕУ ім. С.Кузнеця);
‐ квитанцію про оплату за проживання у першому семестрі поточного навчального року (4 місяці).

1.3. Переселення мешканців з однієї кімнати в іншу відбувається за згодою зі студентською радою гуртожитку і комендантом гуртожитку за рішенням деканату факультету ЕІ.

1.4. На підставі наказу про поселення в гуртожиток деканат і дирекція "Студмістечка" укладають угоду про проживання зі Студентом і видають йому ордер (направлення), який є підставою для поселення та проживання. Облік ордерів (направлень) Студентів, які проживають в гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації здійснюється паспортистами гуртожитків відповідно до порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в порядку, визначеному законодавством.

1.5. Студенти-заочники на період здачі екзаменаційних сесій та захисту дипломних проектів (складання державних екзаменів) можуть оселятися в студентському гуртожитку згідно з ордером та квитанцією про оплату на загальних умовах.

1.6. Згідно з положеннями про студентське самоврядування університету в гуртожитку призначається рада гуртожитку, яку очолює голова студентської ради гуртожитку. Рада гуртожитку, голова студентської ради гуртожитку обираються шляхом відкритого голосування на загальних зборах студентів, що проживають в гуртожитку.

1.7. На період оголошення карантину відвідування особами, які не проживають в гуртожитку, забороняється.

1.8. Студенти та аспіранти по закінченні навчання в університеті (в тому числі і при відрахуванні з ВНЗ), зобов'язані виселитися з гуртожитку в однотижневий строк від дня виходу відповідного наказу. Студенти 1,2 року навчання освітнього ступеня "Магістр" поселяються в гуртожиток за тимчасовою реєстрацією.

1.9. Студенти, які виселені деканатом за рішенням студентської ради гуртожитку, зобов'язані виселитися з гуртожитку протягом 3 робочих днів з дня виходу відповідного наказу.

2. Вхід в гуртожиток дозволяється з 6.00 до 23.00 (у вихідні та святкові дні - до 24.00) на підставі перепусток для осіб, які проживають в цьому гуртожитку.

3. Вихід з гуртожитку без поважної причини з 00-00 до 06-00 годин забороняється.

4. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8-00 до 22-00. При вході в гуртожиток відвідувач пред'являє працівникові охорони документ, що засвідчує особу, заяву на відвідування гуртожитку, що підписана комендантом гуртожитку №3, і реєструється в книзі відвідувачів. Якщо відвідувачами являються батьки, рідні сестри та брати, то заяви не потрібно. Щоб відвідувач залишився на добу та більше, потрібна заява підписана головою студентської ради та комендантом гуртожитку. Людина, що проживає в гуртожитку, зобов'язана особисто зустріти відвідувача, залишити свою перепустку працівникові охорони гуртожитку, а при виході з гуртожитку відвідувача, провести його особисто. Передача перепусткиіншим особам забороняється.

5. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними цих Правил покладається на осіб, які їх запросили.

6. Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування та погоджується з деканатом факультету ЕІ. Усі заходи повинні закінчуватися до 23-00 годин.

7. На кожному поверсі гуртожитку обирається староста з числа студентів відкритим голосуванням на зборах мешканців поверху.

7.1. Староста поверху щодня контролює санітарний стан кухонь, місць загального користування, дотримання правил внутрішнього розпорядку, складає і контролює виконання затвердженого головою студентської ради гуртожитку графіка чергування на поверсі.

7.2. У разі виявлення порушень, староста зобов'язаний негайно доповісти про це коменданту гуртожитку та в деканат факультету ЕІ.

8. Прибирання місць загального користування та інших приміщень, крім житлових кімнат і житлових блоків, здійснюється обслуговуючим персоналом (прибиральницями, черговими) гуртожитки згідно з графіком: з понеділка по п'ятницю з 7-00 до 15-00. Прибирання та підтримання чистоти житлових кімнат входить в обов'язки проживаючих.

9. Всі студенти, які проживають у гуртожитку, можуть залучатися до господарських робіт (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання, загального користування тощо) і приймати участь в суботниках, ініційованих органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також у заходах, що призначені факультетом.

10. У разі непередбачених обставин та з поважних причин особи, які проживають в гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати гуртожитку за рішенням керівництва факультету ЕІ.

11. Особи, що проживають в гуртожитку, мають право:

11.1. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового і спортивного призначення, іншим обладнанням та майном гуртожитку: ‐ холами за цільовим призначенням з 8-00 до 23-00 годин (у вихідні та святкові дні - до 24.00); ‐ душовими згідно з графіком: з 07-00 до 11-00 годин та з 19-00 до 24-00 години; ‐ кухнями з 06-00 до 01-00 години; ‐ постільною білизною (зміна постільної білизни здійснює кастелянша гуртожитку).

11.2. Обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраними до їх складу.

11.3. Через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо.

12. Особи, що проживають в гуртожитку, зобов'язані: ‐ знати і виконувати ці правила; ‐ своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, що прописані в договорі на проживання; ‐ підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням; ‐ один раз на місяць (останній четвер місяця) в гуртожитку повинен проводитися "санітарний день" з виконанням генерального прибирання приміщень: обмітання стін і стелі, миття підлоги, панелей, вікон і дверей, та опалювального обладнання. ‐ бережно ставитися до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію і воду; ‐ забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів; ‐ своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів; ‐ про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданту гуртожитку та до органів студентського самоврядування гуртожитку; ‐ відшкодовувати в повному обсязі завдані матеріальні збитки (з урахуванням амортизації основних засобів) шляхом відновлення зіпсованого майна, або заміною на ідентичне відповідно до законодавства України; ‐ дотримуватися правил охорони праці, пожежної та електробезпеки; ‐ письмово попереджати деканат факультету ЕІ у разі відсутності в гуртожитку на термін більше 5 діб; ‐ після закінчення навчання, при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку, а також за відсутності в гуртожитку (на період канікулярної відпустки), здати майно гуртожитку, яке знаходилося у користуванні, кімнату в належному стані, ключі від кімнати і виселитися з гуртожитку у встановлений термін.

13. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється: ‐ переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження з адміністрацій гуртожитку, деканатом та представниками органів студентського самоврядування; ‐ порушувати пропускний режим; ‐ передавати свій пропуск і ключі від житлового приміщення іншим особам або іншим способом сприяти несанкціонованому проникненню сторонніх осіб у гуртожиток; ‐ переробляти або переносити інвентар і меблі з одного приміщення в інше, виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку; ‐ проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування; ‐ користуватися незареєстрованими електроприладами в житлових кімнатах (див. додаток 1); ‐ проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу деканату факультету ЕІ; ‐ залишати на ніч в кімнаті осіб, які не є мешканцями даної кімнати згідно наказу про поселення. ‐ курити, приносити в гуртожиток, вживати і зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння. Куріння дозволяється в спеціально обладнаному місці на зовнішній території гуртожитку; ‐ зберігати пально-мастильні матеріали, вогнепальну, пневматичну, холодну зброю; ‐ використовувати петарди в житлових приміщеннях гуртожитку і на території студмістечка; ‐ порушувати тишу, створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляцію кімнати; ‐ тримати в гуртожитку тварин; ‐ забруднювати приміщення гуртожитку, викидати сміття з вікон гуртожитку, пошкоджувати зелені насадження на прилеглій території.

14. 3а активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої до нього території особи, що проживають в гуртожитку, можуть бути заохочені: ‐ оголошенням подяки; ‐ поліпшенням умов проживання.

15. За порушення цих Правил проживання, особам, які проживають в гуртожитку, передбачаються такі стягнення: ‐ зауваження; ‐ нарахуванням годин відпрацювання щодо поліпшення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої до нього території; ‐ погіршенням умов проживання; ‐ відмова в поселенні в гуртожитку на наступний навчальний рік; ‐ розірвання договору на проживання (виселення з гуртожитку).

16. Заохочення або стягнення особам, що проживають в гуртожитку, у встановленому порядку виносяться деканом факультету ЕІ за погодженням з органом студентського самоврядування.

17. Порядок роботи гуртожитків в канікулярний (відпускний) період визначається адміністрацією університету.

Додаток 1

Перелік дозволеної до використання в житлових приміщеннях техніки 1408.jpg

Заступник декана факультету з організації побуту    А.А.Гаврилова

Список порушень

43811